Program uroczystości 2017

 

 

14 kwietnia

Wielki Piątek (Droga Krzyżowa)

 

22 kwietnia

Nabożeństwo uwielbienia przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego

 

29-30 kwietnia

Pielgrzymka Przewodników Kalwaryjskich

 

 

13 maja

Pielgrzymka Rowerzystów

 

14 maja

Pielgrzymka Strażaków

 

14 maja

Pielgrzymka Miłośników Koni i Zaprzęgów Konnych

 

20 maja

Diecezjalna Pielgrz. Dzieła Modlitwy w int. Kapłanów „OREMUS”

 

21 maja

Pielgrzymka Górników Skalników i Zakł. Cementowo-Wapiennych

 

27 maja

Pielgrzymka osób Konsekrowanych

 

27 maja

Droga Światła na Kalwaryjskich Dróżkach

 

28 maja

Pielgrzymka Artystów

 

 

4 czerwca

Pielgrzymka Mniejszości Narodowych

 

5 czerwca

Pielgrzymka FZŚ (obchody kalwaryjskie)

 

10 czerwca

Dzień modlitw Chorych i Dzieci Specjalnej Troski

 

11 czerwca

Pielgrzymka Sołtysów i Rad Sołeckich

 

11 czerwca

Dzień modlitw Chórów Kościelnych

 

12 czerwca

Pielgrzymka Szkół św. Jana Pawła II

 

17-18 czerwca

Pielgrzymka Przyjaciół Misji i Ziemi Świętej

 

24 czerwca

Pielgrzymka Róż Różańcowych Rodziców

 

24-25 czerwca

Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców

 

 

2 lipca

Pielgrzymka Dzieci

 

9 lipca

Dzień modlitw osób niewidomych

 

16 lipca

Odpust MB Szkaplerznej (obchody kalwaryjskie)

 

17-22 lipca

Święto Młodzieży

 

29-30 lipca

Uroczystości odpustowe ku czci św. Anny

 

 

4-6 sierpnia

Pielgrzymka Głuchoniemych

 

6 sierpnia

Uroczystość MB Anielskiej z Porcjunkuli

 

6 sierpnia

Pielgrzymka Motocyklistów

 

11-13 sierpnia

Odpust Wniebowzięcia NMP (obchody kalwaryjskie)

 

25-27 sierpnia

Odpust Aniołów Stróżów (obchody kalwaryjskie)

 

29-30 sierpnia

Pielgrzymka Ministrantów

 

 

14-17 września

Odpust Podwyższenia Krzyża Świętego (obchody kalwaryjskie)

 

23 września

Pielgrzymka Związku Górnośląskiego

 

22-24 września

Pielgrzymka Dzieci Maryi

 

24 września

Dożynki Diecezjalne

 

 

1 października

Pielgrzymka Hodowców Gołębi i Drobnego Inwentarza

 

1 października

Pielgrzymka Orkiestr Kalwaryjskich

 

6-8 października

Pielgrzymka Dzieci Maryi

 

8 października

Pielgrzymka Myśliwych

 

14 października

Pielgrzymka Żywego Różańca

 

14-15 października

Pielgrzymka Bractwa św. Anny

 

15 października

Uroczystość św. Piotra z Alkantary (obchody kalwaryjskie)

 

 

28-31 grudnia

Ewangeliczne Rozliczenie

 

 

 

 

Fragment "Archivum Calvaristicum", gromadzącego informacje o ruchu pielgrzymkowym na Górze Św. Anny

 

ROK PAŃSKI 1885

 

Dnia 7 września z racji niemieckich obchodów kalwaryjskich w święto Podwyższenia Krzyża Świętego w kaplicy przedstawiającej Mękę Chrystusa przed Herodem zostały poświęcone drewniane figury wykonane przez Józefa Kopp w Monachium w Bawarii. Figury przedstawiające Chrystusa Pana wyszydzonego przed Herodem zostały umieszczone w nowym ołtarzu wykonanym także przez Ignacego Altanera, miejscowego stolarza, ku zbudowaniu wszystkich pielgrzymów, którzy z wielką radością w ciągu jednego roku złożyli na ten cel 3000 marek. Bogu i wszystkim dobrodziejom dzięki! (Uwaga! Figury kosztowały 2000 marek, a ołtarz i odnowienie wnętrza kaplicy - 1000 marek).
W czasie uroczystości kalwaryjskich w tym roku od 15 sierpnia aż do 15 września stacje Drogi Krzyżowej i Dróżki Maryi nawiedziło również tego roku bardzo wielu pielgrzymów; najwięcej jednak w ostatnie święto Podwyższenia Krzyża Świętego, kiedy to zgromadziło się 50.000 pielgrzymów; po większej części przybyli tu z terenów rosyjsko-polskich (ex Russico-Polonia - z zaboru rosyjskiego) bez żadnych trudności i przy sprzyjającej pogodzie w święto Podwyższenia Krzyża Świętego z podziwu godną pobożnością wysłuchali słowa Bożego, które podczas dłuższej Drogi Krzyżowej przy 13 kaplicach wygłosili w formie zachęty: proboszcz siemianowicki Stabik, O. Dezydery Liss, kapelan strzelecki Gierich (późniejszy dopisek: "który później jako O. Roch OFM zmarł na Karłowicach 3 stycznia 1907 r." - w schematyzmie naszym nazwisko brzmi: Gierlich), Józef Matischok (Matysiok) były proboszcz z Rokitnicy a obecnie w Kochłowicach (bardzo zasłużony dla Kalwarii ze względu na swą gorliwość w konfesjonale i w głoszeniu kazań przez 13 lat), kapelan z Rud, wikariusz leśnicki Henczyński, wikariusz z Bytomia Bończyk, proboszcz z Wysokiej Józef Głowacki, kapelan kozielski Heptner, kapelan Brudniok z Ostroga koło Raciborza, proboszcz Józef Michalski z Lipin Śląskich i O. Atanazy Kleinwächter. Bogu niech będą dzięki za wszystkie dobrodziejstwa w tym czasie udzielone!