Środkowoeuropejskie ośrodki pielgrzymkowe

 

 Więcej na stronie www.pielgrzymowanie.eu

 

W dniu 9 stycznia 2009 zostało podpisane porozumienie o współpracy gmin tworzących szlak "Środkowoeuropejskie Ośrodki Pielgrzymkowe".

 

Partnerami tej wspólnej inicjatywy są miejscowości pielgrzymkowe

Altötting (Republika Federalna Niemiec, Bawaria),

Leśnica (Polska, Opolszczyzna),

Pribram (Republika Czeska, Środkowa Bohemia),

St. Marienstern/ Ralbitz - Rosenthal (Republika Federalna Niemiec, Łużyce)

Maria Lankowitz (Austria, Styria).

 

"Środkowoeuropejskie Ośrodki Pielgrzymkowe" łączą i wspierają projekty, przedsięwzięcia i działania publiczne, mające na celu rozpowszechnienie ruchu pielgrzymkowego poprzez współpracę miejscowości pielgrzymkowych, jako miejsc życia duchowego oraz żywej wiary, jak również miejsc propagujących ideę wspólnej Europy oraz porozumienia między narodami.

 


List intencyjny do programu współpracy "Środkowoeuropejskie Ośrodki Pielgrzymkowe", Góra św. Anny, 9 stycznia 2009

 

Burmistrzowie miast (gmin) tworzących szlak "Środkowoeuropejskie Ośrodki Pielgrzymkowe":

- Herbert Hofauer - Altoetting

- Hubert Kurzał - Leśnica

- Josef Riemer - Maria Lankowitz

- Josef Rihak - Pribram

- Hubertus Rietscher - Ralbitz-Rosenthal

spotykając się na Górze św. Anny dla dokonania oficjalnej inauguracji szlaku, podpisują ten list intencyjny, zobowiązując się do osobistego zaangażowania w rozwój tworzonego dzieła - deklarują:

  • podjąć konieczne procedury prawne pozwalające na pełne zaangażowanie gmin w realizację wielopłaszczyznowej współpracy partnerów "szlaku",
  • solidarnie, z wykorzystaniem posiadanych środków przekazu promować walory współpartnerów i ich regionów,
  • tworzyć wspólne produkty promocyjno-turystyczne, z wykorzystaniem w miarę możliwości środków zewnętrznych, w tym UE,

  • dążyć do stworzenia warunków do poznawania się mieszkańców reprezentowanych gmin w duchu chrześcijańskiej wspólnoty europejskiej.

Jako współtwórcy szlaku "Środkowoeuropejskie Ośrodki Pielgrzymkowe" zapraszamy do odbycia podróży, którą przemierzali najwięksi pielgrzymi XX i XXI wieku: papieże Jan Paweł II i Benedykt XVI.

Zamierzenia te wspierać będą burmistrzowie Voitsberg Ernst Meixner oraz Crostwitz - Matthias Bruetzke.

 

Świadkami honorowymi wydarzenia byli:

- biskup diecezji opolskiej - ks. bp Paweł Stobrawa

- konsul generalny Austrii - Christophe Ceska

- konsul Niemiec - Ludwig Neudorfer

- poseł do parlamentu Austrii - Karl Pettinger

- marszałek województwa opolskiego - Józef Sebesta

- v-ce marszałek województwa opolskiego - Teresa Karol

- v-ce marszałek województwa opolskiego - Józef Kotyś

- v-ce wojewoda opolski - Antoni Jastrzembski

- v-ce przewodniczący sejmiku opolskiego - Ryszard Donitza

- starosta strzelecki - Józef Swaczyna

- gwardian klasztoru franciszkanów - o. dr Błażej Kurowski

- ojciec - Ruppert Sarach