Święta Anno, proś za nas...

Święta Anna -
babcia Jezusa

Anna i jej mąż, Joachim, długo oczekiwali na potomstwo. Po wielu latach modlitw doczekali się narodzenia córki, Maryi. Gdy ta dorosła, została Matką Boga. Święta Anna przygotowała Maryję do jej dzieła. Jest więc dobrą Babcią domowego ogniska, gdzie wnukiem był wcielony Boży Syn.

   

Figurka
świętej Anny

przedstawia Babcię Jezusa, trzymającą na ramionach dwoje dzieci: Jezusa i Maryję. Święta Anna wysuwa tych dwoje na pierwszy plan, a sama jest trzecia - stąd jej przydomek: Samotrzecia. Rzeczoznawcy okrelają datę powstania figurki na przełom XV i XVI wieku.

 

Góra ufnej modlitwy

Od kilku wieków na szczycie góry pielgrzymi znajdują czas na refleksję i na spojrzenie z innej perspektywy na swoje życie. Nikt, kto naprawdę szuka, nie odchodzi zawiedziony.

 

 

Program uroczystości

Corocznie Górę świętej Anny odwiedza kilkaset tysięcy pielgrzymów. Największe uroczystości to odpusty z całodziennymi obchodami kalwaryjskimi.

 

Pomnik historii

W kwietniu 2004 rozporządzeniem Prezydenta RP Góra Św. Anny została uznana za pomnik historii, jako "komponowany krajobraz kulturowo przyrodniczy". Tym samym należy do grupy 41 najcenniejszych obiektów zabytkowych w Polsce.

 

 

Bractwo Świętej Anny

Od średniowiecza jedną z ważnych form życia religijnego stanowiły różne bractwa. Również kult św. Anny z Góry Chełmskiej szerzyło Bractwo św. Anny, liczące w przeszłości wielu członków. W roku 2004 jego działalność została wznowiona.

Dojazd

Góra Św. Anny znajduje się na terenie województwa opolskiego, w pobliżu autostrady A4. Najbliższe zjazdy to 248 oraz 269.

 

 

 

Ośrodek misyjny

Zadaniem ośrodka jest koordynacja pracy misyjnej, pomoc misjonarzom oraz rozbudzanie ducha misyjnego wśród wiernych.

     

Zdjęcia z sanktuarium

 

Kaplica Pałac Heroda

Konserwacja w roku 2001

 

 

Dzieci pamiętają o papieżu

 

 

 

Pieśni do św. Anny

 

Kaplica Ratusz Piłata

Odrestaurowana w roku 2003

 

 

Kaplica Pałac Kajfasza

W roku 2004 przeprowadzono w niej prace konserwatorskie

 

 

Intencje modlitewne

<<< wróć  

Śwęta Anno uproś u Pana Jezusa potrzebne łaski dla całej mojej klasy, dary Ducha Świętego na czas matur oraz łaskę rozpoznania i właściwego wyboru drogi życiowej. Święta Anno módl się za nami.
Klaudia

Proszę o modlitwę: za zmarłego wujka Jana i zmarłą kuzynkę Danutę o przebaczenie grzechów i spokój duszy.

Za Nikolę w jej 6-te urodziny, oraz za jej tatusia Piotra aby Bóg pozwolił im być razem.

Proszę o modlitwę: o łaskę poczęcia upragnionej , zdrowej córeczki. O
zdrowie dla moich 2 synków , dla mojego męża. Błagam Cię Św. Anno o pomoc!

o prawdziwą,wierną,bardzo silną miłość oraz jedność serca,duszy i ciała dla mojej rodziny

Przez wstawiennictwo Św. Anny, prosimy Cię, aby Dobry Bóg pobłogosławił naszemu małżeństwu zdrowym potomstwem, na które tak długo czekamy. Prosimy o dar rodzicielstwa oraz miłość w naszej rodzinie.
bóg zapłać Beata i Krzysztof z pomorza.

Polecam Tobie św Anno wszystkie osoby, z którymi pracowałam przez ostatnie siedem miesięcy dziękuje im za ciepłe przyjęcie, okazaną życzliwość i wyrozumiałość proszę o potrzebne łaski dla nich zarówno w życiu zawodowym i osobistym.

Swięta Anno wstawiaj się za moją rodziną .ratuj nas. Prosze też o rozum dla pewnej kobiety która chce rozbić nasze małżeństwo. Marysia

Swieta Anno prosze o modlitwe o zdrowie dla mojej kochanej babci oraz prosze o:jestem zakochana w chlopaku ma na imie Damian Prosze o modlitwe zebysmy sie zlaczyli zebysmy byli razem Bog zaplac

O uzdrowienie naszego małżeństwa, które od prawie roku przeżywa poważny kryzys, za mojego męża o umocnienie w wierze, wyzwolenie ze złych wpływów i przyzwyczajeń, o odrodzenie jego miłości do mnie, by zechciał trwać u mego boku . Św. Anno wstawiaj się za nami

Miłosierny Boże, Świeta Anno prosimy o poczęcie zdrowego dziecka dla naszej rodziny.Prosze też o zdrowie dla siostry chorej na cukrzyce, aby jej oczka były zdrowe. Ania z mężem Mariuszem

Prez wstawiennictwo Świetej Anny i Matki Najswiętrzej proszę o przemianę w mojej rodzinie. AB

Od 6 tygodni choruje mi syn Andrzej Proszę o modlitwę w intencji O łaskę zdrowia i wiary dla Andrzeja. Moją skromną ofiarą jest moja modlitwa za moich dobroczyńców.

O pomyślne w złatwienie ważnej sprawy a także o Błogosławieństwo Boże dla mojej odnalezionej rodziny.

O poczęcie dziecka, którego bardzo pragniemy z mężem od kilku lat. Agnieszka

Za ciężko chorą Bożenkę Sokół; o rychły powrót do zdrowia

za Babcię Emę z okazji zbliżających się urodzin o łaskę zdrowia i szczęśliwe długie życie

powrot,nawrocenie duchowe i powstanie z nalogu narkotykowego i nijkotynowego w mojej rodzinie jak rowniez o silna wiare w niej

Pełni wdzięczności za ocalenie zagrożonej miłosci i błogosławieństwo w postaci daru nowego życia, błagamy za wstawiennictwem św. Anny o opiekę nad naszym poczętym dzieckiem. Zawierzamy je Twojej matczynej miłości, aby szczęśliwie i zdrowo przyszło na świat i stało się radością naszego domu. Sw.Anno strzeż naszej rodziny! Mira i Paweł

proszę o poczęcie i zdrowe narodziny drugiego dziecka.

Święta Anno, proszę wymódl także dla mnie i mojego męża cud jakim jest dziecko - M&A

Święta Anno, wyproś u Boga upragnione potomstwo dla naszego małżeństwa.
Prosimy, by zdrowo się rozwijało i było szczęśliwe w naszej rodzinie.
Ela i Piotr

o dobrą pracę dla mnie, zdrowie i bezpieczeństwo dla dzieci i wytrwanie w trzeźwości dla ojca

Proszę o modlitwę w mojej intencji, bym związała się z dobrym mężczyzną i
wyszła szczęśliwie za mąż, bym stworzyła zgodne małżeństwo i kochającą się
rodzinę, bym była dobrą żoną i matką, by w moim życiu nigdy nie brakowało
miłości wzajemnej.

W INTENCJI MOJEJ I MARCINA O WZAJEMNą MIłOśC,ABYśMY MOGLI BYC
> RAZEM,TWORZąC UDANY ZWIąZEK .
> śW.ANNO WYPROś NAM łASKę MACIEżYNSTWA. AGNIESZKA I MARCINA

św Anno polecam Tobie mojego brata mojego brata aby nie ulegał złym pokusom, wreszcie uśmiechnął się do niego los i skończyły się jego kłopoty.

aby prawdziwa miłość zwyciężyła w mojej rodzinie i abyśmy byli razem

Święta Anno wstawiaj się za moją rodziną uproś łaskę przemiany i nawrócenia dla mojego syna proszę też o Dary Ducha Świętego dla moich dzieci oraz o uzdrowienie bratanka.

Prosze o modlitwe w intencji nawrocenia duchowego w mojej rodzinie jak rowniez o silna wiare w niej i powstanie z nalogow moich dzieci;narkotykowego Grzegorza i nikotynowego Mariusza

Jeśli ta miłość z Ciebie, Panie, się narodziła, to proszę o dar miłości małżeńskiej dla nas z Michałem, o podjęcie decyzji i wypełnienie się woli Twej w nas i poprzez nas. O dar założenia świętej rodziny na wzór Rodziny z Nazaretu. Maryjo, Józefie wraz z Jezusem bądźcie nam wzorem. Anna

Przez wstawiennictwo Swietej Anny proszę o rozwiązanie problemów mojej rodziny, o uratowanie małżenstwa mojej koleżanki oraz o uzdrowienie bratanka

Proszę o modlitwę: w intecji Marcina o Bożą opiekę dla niego. Szcześć Wam Boże.

Swięta Anno, wstawiaj się za moimi dziemi, uproś dla mojego syna laskę przemiany i Dary Ducha Świętego dla moich dzieci, Prosze również ozdrowie dla Mateuszka który cierpi z powodu paraliżu.

Przez wstawiennictwo Św. Anno, prosimy Cię, aby Dobry Bóg pobłogosławił naszemu małżeństwu zdrowym potomstwem, na które tak długo czekamy. Prosimy o dar rodzicielstwa oraz radość, miłość
i zgodę dla całej naszej rodzinki. Św. Anno, módl się za nami. Agnieszka i Marek.

Prosimy o modlitwę w intencji poczęcia upragnionego dziecka. Niech Pan Bóg wie, że jesteśmy całym sercem gotowi przyją jego dar. Czciciele z Limanowej.

Miłosierny Boże ufając w Twoją dobroć i miłość pragnę prosić Cię o łaskę
uzdrowienia dla mojej Mamy Anny oraz opiekę Najświętszej Maryi podczas jej
pobytu w szpitalu. Teresa.

Bardzo proszę o modlitwę w intencji Moniki i mojej. Tomek.

Święta Anno, proszę Cię wspomóż mnie w rozwiazywaniu problemów dnia codziennego, abym dobrze dokonywala w swym życiu wyborów, obdarz zdrowiem i nadzieją, oddal samotność i wyproś mi dobrego męża.

Bardzo proszę o modlitwe za moje małżeństwo, by przetrwało ten trudny
okres, za powrót mojego męża do domu, o szczerą rozmowę, byśmy mogli spojrzeć
na siebie oczami miłości. Szczególne dla mnie dni to od 16 lutego do 25-go. Katarzyna.

Proszę o modlitwę: w intencji spokojnych 9 miesięcy ciąży oraz urodzenia upragnionej, zdrowej córeczki.

Święta Anno bardzo, bardzo Cię proszę o łaskę poczęcia upragnionej zdrowej córeczki, o zdrowie dla moich 2 synków, dla mojego męża.

Bardzo prosze o modlitwe o dar poczęcia upragnionego, zdrowego dziecka. Proszę równiez o zdrowie dla moich bliskich, o wiare, nadzieje i miłość.

Proszę o modlitwę: Za zmarłych rodziców Krystynę i Tadeusza oraz zmarłą siostrę Elżbietę.

Polecam modlitwie moich najbliższych rodziców, dziadków i prosząc o potrzebne łaski dla nich szczególnie zdrowie i brata z rodziną aby nie zaniedbywali mszy św w niedziele. Beata

Proszę o modlitwę: o dar macierzyństwa. Aby nasze dziecko, którym nas Bóg zechce obdarzyć było zdrowe. Adrianna.

Proszę o modlitwę: Kochana Matko Maryji, proszę cię i błagam o pomoc Twoją Proszę o modlitwę o uzdrowienie mojego ukochanego taty - Kazimierza, ma raka płuc, Kochany Boże, racz wysłuchać naszych modlitw - Proszę o modlitwę w intencj o łaskę zdrowia dla mojego taty, oby chroba sie cofnęła.

Proszę o modlitwę: W mojej intencji. O światło Ducha Świętego oraz wyjście z trudnej sytuacji życiowej. Za zmarłych rodziców, a także za moją siostrę, o to aby było dane nam sie spotkać po dwudziestu latach, a także prosze o modlitwę w pewnej intencji.

Proszę o modlitwę: o dar rodzicielstwa dla Doroty i Mirka oraz Adrianny i Piotra.
Adrianna.

Proszę o modlitwę: za całą moją rodzine i za mnie, żeby Bóg litościwy dał siłe do życia zgodnie z przykazaniami.

Proszę o modlitwę za odrodzenie mojego małżeństwa, aby Św. Anna pomogła mi
odzyskać męża Radka, aby nawrócil się i abyśmy mogli wypelnić wolę Bożą w
naszym małżeństwie.

Proszę o modlitwę: za zdrowie mojej rodziny, a w szczegolnosci za mojego synka Kamila, ktory 16 lutego bedzie obchodzil swoje 1 urodziny.

Podziękowania do Św. Anny, opiekunki i orędowniczki za szczęśliwy powrót do zdrowia matki Urszuli, oraz prośba o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla całej rodziny. Szczęść Boże.

Proszę o modlitwę za małą niespełna miesięczną Małgosię, która jest bardzo
chora. Święta Anno - módl sie za nią.

Dziękując Bogu Najwyższemu za wszystkie łaski, jakie otrzymałem, z całą pokorą uniżenie proszę Cię, Panie Boże, przez Maryję i wszystkich świętych, spraw, aby moja rodzina żyła w pokoju, zdrowiu, miłości Bożej, zgodzie i szczęściu. Artur.

Dziękując Bogu Najwyższemu za wszystkie łaski, jakie otrzymałem, z całą pokorą uniżenie proszę Cię, Panie Boże, przez Maryję i wszystkich świętych, spraw, aby moja rodzina żyła w pokoju, zdrowiu, miłości Bożej, zgodzie i szczęściu. Artur.

Proszę o modlitwę: za moją rodzinę, aby żyła w zdrowiu i spokoju.

Proszę o modlitwę: w intencji poczęcia upragnionej, zdrowej córki. Święta Anno, módl się za nami!

W intencji mojej i Zbyszka, o wzajemną miłość, abyśmy mogli być razem, tworząc udany i sakramentalny związek. Bóg zaplać.

Proszę o modlitwę o zdrowie syna Pawła i o szczęśliwe przebycie wojska, o opiekę dla córki Anety i o zdrowie dla całej rodziny.

Proszę, Święta Anno i Matko Najswietsza, o pomoc w zdaniu egzaminu, z którym nie
mogę sobie poradzić od roku, błagam o modlitewne wsparcie w tej intencji. Sandra.

Proszę o modlitwę: o nawrócenie moich synów , aby przystą[pili do sakramentu
pojednania i pokuty, oraz o zdrowie dla mojej wnuczki i synowej. Matka.

Bardzo proszę, o modlitwę za moje pełne nawócenie do Boga, za przystąpienie pełne do wszystkich sakramentów, bym w swm życiu dążyła naprawienia swoich błędów życiowych i pełnemu ofiarowaniu się Najświętszemu Sercu Jezusa. Dorota

Bardzo proszę o modlitwę za 5-letnią Marysię, by Dobry Bóg Ojciec otoczył ją swą miłością i miłosierdziem. Dorota.

Święta Anno, wstawiaj się za moim synem, proś dla niego o łaskę nawrócenia.

Święta Anno, proś wraz z Matką Najświętszą Jezusa o uratowanie małżeństwa Marysi

Święta Anno, wyproś nam łaskę macieżyństwa. Bardzo Cię prosimy. Ewelina i Robert.

Św. Anno - proszę Cię, uproś u Dzieciątka Jezus uratowanie małżeństwa mojej córki Anny. Nade wszystko proś Jezusa i Maryję o jej nawrócenie. Maria

Przez wstawiennictwo Świętej Anny i Matki Boskiej proszę o dary Ducha Świętego dla moich dzieci oraz o łaskę uzdrowienia dla Mateusza, który cierpi z powodu paraliżu.

Za moją rodzinę: mamę, ojca, córkę Karolinę i wnuka Łukaszka.

Za moją mamę Marię, o rychły powrót do zdrowia.

O łaskę poczęcia upragnionej, zdrowej córeczki. O zdrowie i nieustanną opieką nad moimi dwoma synkami Huberta i Szymona, nad moim mężem.

Świeta Anno, proszę Cię o błogosławnieństwo Boże dla mnie, całej mojej rodziny i przyjaciół w Nowym Roku 2007. Pomóż nam przezwyciężać problemy dnia codziennego i zawsze bądź z nami. Sabina

Św. Anno, bardzo proszę Cię o wstawiennictwo u Dzieciatka Jezus i uproszenie łaski uzdrowienia dla Franusia. Polecam Ci również jego rodziców.

Proszę o modlitwę: Św. Anno, proszę cię o wstawiennictwo u Boga, abym mogła zostać jeszcze raz matką. Dziękuję z twą opiekę i pomoc. Danusia.

Bardzo proszę o modlitwę w pewnej intencji. Bóg zapłać.

Proszę o modlitwę: za zgodę w rodzinie, o spokój, trwanie w czystości przedmałżeńskiej, za egzamin mojej siostry na prawa jazdy, za mojego narzeczonego, za babcie, za dusze zmarłych i za dzieci opuszczone i biedne.

W intencji dzieci Klaudii i Mariana, z którym mam trudności wychowawcze. Jestem samotną matką, Bóg zapłać za modlitwę.
Krystyna.

Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia całkowitego w mojej rodzinie, silną wiarę w niej, jak również o uwolnienie synów z ich nałogów.

W intencji powodzenia operacji serca, jakiej ma zostać poddany mój Tata po świętach Bożego Narodzenia, oraz w intencji wyzwolenia mojej rodziny z nałogu palenia tytoniu. Z serca dziękują za wsparcie modlitewne! Katarzyna.

Przez wstawiennictwo Sw Anny proszę o pomoc w trudnej sytuacji rodzinnej i o łaskę nawrócenia i przemiany dla syna.

Święta Anno, wstawiaj się za nami. Uproś przemianę w rodzinie Marysi, aby mogła uratować swoje małżeństwo

Proszę o modlitwę: o dar rodzicielstwa dla Marzeny i Krzysztofa oraz Doroty i Michała.

O nawrócenie i uproszenie łaski przemiany dla syna.

Proszę o modlitwę: za Renatę i Roberta by znaleźli wspólny język. A także dziękuję za pomyślną operację Elżbiety i Piotra.

Proszę o modlitwę: o dar macierzyństwa dla mojej siostry Doroty i dla mnie.

Proszę o modlitwę: w intencji mojej ukochanej mamusi o szybką i udaną operację oraz szybki powrót do zdrowia. O zdrowie i pogodę ducha dla babć Marysi i Haliny.

Proszę o modlitwę: za Mnie i Mojego Męża Piotra, aby DOBRY BÓG, wysłuchał naszych próśb i obdarował nas potomkiem. Staramy się i prosimy już od sześćiu lat, i wierzymy że kiedyś stanie się cud, i będę w stanie BŁOGOSŁAWIONYM. Prosimy również o modlitwę za Naszych Przyjaciół, Jolę i Jarka, którzy mają ten sam problem co My.
DZIĘKUJEMY, BÓG ZAPŁAĆ.

Dziekuję Ci święta Anno, ze byłaś przy moim bracie Jakubie. Że trzymałaś jego rękę jak miał ciężką operację. Módł się za niego, aby wrócił szybko do zrdowia. Bądź zawsze przy nas.

Proszę o modlitwę dla mojego brata.
On ma 18 lat i lekarze znaleźli u niego guza.
Boję się o niego i proszę Was, bracia, św. Annę i wszystkich o modlitwę, aby szybko wrócił do zdrowia i żeby miał dużo siły przeżyć ten caly czas.

Proszę o modlitwę: za chrześniaka Patryka do anioła stróża i św. Anny o opiekę, prosi matka chrzestna.

Święta Anno, patronko moja, proszę Cię o Twoją pomoc i wstawiennictwo w intencji zdania egzaminu. Ania.

Święta Anno! Proszę. Ratuj nasze małżeństwo. Grzegorz.

Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia rodziny i powstania z nalogów dzieci i o silną wiarę dla jednego dziecka.

Proszę o modlitwę o uzdrowienie mojego ukochanego taty - Michała, ma raka
płuc, Kochany Boże, racz wysłuchać naszych modlitw - mocno wierząca Małgorzta.

Sw. Anno - Mamo Maryji i Babciu Jezusa! Wstawiaj sie za nami i wyproś potrzebne łaski. Niech zawsze zgadzamy sie z Wolą Bożą. Króluj nam Chruste, zawsze i wszędzie!

Proszę o modlitwę: w intencji mojej Babci - o zdrowie i pogodę ducha dla Niej, o życie wieczne dla mojego Dziadka, Ewy S., pana Wilka, dziadków Roberta i taty Marzenki,

o uzdrowienie dla chorych w mojej rodzinie

o pokój i miłość w rodzinie, o błogosławieństwo dla Ani we Francji.

Bóg zapłać za modlitwę

Proszę o modlitwę: w intencji córki Anny o nawrócenie, o uwolnienie od złości i żeby panowała nad emocjami. Prosz również za Marcina i ich synka, Franusia. Św. Anno, błagam, uproś dla nich potrzebne łaski.

Proszę o modlitwę: o wiarę dla dorastających synów. Zatroskana matka.

Proszę o modlitwę za przyczyną św. Anny o zdrowie dla mojej mamy Franciszki Nowak. Prosi syn Krystian.

Proszę o modlitwę w intencji Marcina. Proszę o łaskę nauki dla Michała. Proszę o modlitwę w intecji Darka. Bog zapłać.

Szczęść Boże, pragnę prosić o modlitwę w intencji mojej mamy Danuty, która kończy 55 lat 25 listopada. Niestety sama nie moge przyjechać teraz do sanktuarium św. Anny, ale jest dla mnie niezmiernie ważne to,
aby była odmówiona tam modlitwa za moją mamę, która jest wielką czcicielką tej świętej. Z całego serca dziękuję.

Święta Anno, wyproś mi łaskę bycia dobrą babcią. Ewa

O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny Bembenków.

Proszę o modlitwę: za brata Krzysztofa za łaskę odpowiedzialnej przyszłości za siebie i rodzinę.

Proszę o modlitwę: O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla dziecka oraz żony.
Piotr

Proszę o modlitwę za zmarłych:
Krystynę Welcel, Marię i Ludwika Cofalik, Jakuba Welcel, Anastazję i Franciszka Makowski oraz o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Mirosława Welcel z okazji 40-tych urodzin.

Proszę o modlitwę dziękczynną w intencji Agnieszki. Dziękuję Ci Święta Anno, że za Twoim wstawiennictwem Pan wysłuchał naszych próśb.

Święto Anno, proszę cię, wstaw się za moim małżeństwem do Boga, uproś dziecko dla nas, błagam cię, pomóż.

Święta Anno proszę z całego serca o Twoje wstawiennictwo w sprawie obdarzenia mnie i mojego męża tak długo przez nas oczekiwanym zdrowym, upragnionym potomstwem. Święta Anno, módl się za nami.

Proszę o modlitwę za brata Alfreda o rozwiązanie trudnej sytuacji, prosi siostra.

Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia się mojego męża Dariusza na drogę wiary, żeby wyzbył się chulaszczego trybu życia, pijaństwa, żeby skruszało jego zatwardziałe serce i dostrzegł swoja rodzinę, żeby
wrócił jako kochający mąż i ojciec.

Proszę o modlitwę w intencji ś.p. taty Zygmunta oraz wszystkich żyjących członków mojej rodziny.

 

 

 

 

Święta Anno, proszę Cię o zdrowie dla całej mojej rodziny. Błogosław nam kazdego dnia.

Proszę o modlitwę w intencji mojej całej rodziny o zdrowie i o Boże błogosławieństwo. Za wszystkie dzieci i za te nienarodzne. Oraz za szczęśliwy wybór stanu.

Dziękując za wszystko co od Ciebie otrzymałem Dobry Boże i przepraszając za w wszystkie moje grzechy, z głębi serca pokornie błagam przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i wszystkich świętych o pomyślne rozwiązanie wszystkich moich problemów domowych i ukojenie naszych dusz. Obdarz, Boże, całą moją rodzinę swoją opieką i pomóż nam w naszych problemach, a wszystkich zmarłych moich przodków wprowadź do Królestwa Twojego Syna a naszego Pana i Zbawiciela. Matko Boża, uproś dla nich szczęśliwe życie wieczne i otwórz drzwi nieba wszystkim oczekującym miłosierdzia, którzy zakończyli ziemskie pielgrzymowanie. O to prosi twój pokorny syn Artur.

Proszę o modlitwe dla mojej koleżanki Ewelinki. Proszę cię św. Anno o zdrowie i opiekę nad Ewelinką, aby cieszyła się życiem tym którym ma oraz aby nie myślała tylko o śmierci. Bądź przy niej w każdy czas, nie
opuszczaj jej. Twoja czcicielka Daria.

Święta Anno opiekunko wszystkich rodzin, otocz nas Swoję opieką, Niech Miłosierny Bóg obdarzy nas zdrowiem, wzajemną miłością i pokojem. Szczególnie oddaję pod Twoją opiekę moją Mamę Annę z gorącym błaganiem, aby nasz ukochany Zbawiciel obdarzył Ją pełnią zdrowia duszy i ciała. Ufając w Jego Miłosierdzie i wstawiennictwo Najświętszej Matki ufam, że Bóg łaskawie wysłucha naszych próśb. Opiekuj się Nią podczas pobytu w szpitalu.
Teresa Anna

Za Piotra, który złamał wiele przysiąg Panu Bogu i mnie. A za mnie, aby wytrzymała moja psychika - w ufności Bogu!!! Teresa

Za rodziców, siostrę z mężem i za mnie samego, abym był dobrym człowiekiem. Niech Bóg w Trójcy Jedyny będzie uwielbiony.

Św. Anno, proszę Cię o wstawiennictwo u Maryji i Jezusa o nawrócenie moich córek, Lidii i Anny. Polecam Twojemu wstawiennictwu ich małżonków i synków: Lidii - Konradka, Anny - Franusia. Maria

Święta Anno prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo w naszej intencji, aby Dobry i Kochający Bóg obdarzył nas zdrowym potomstwem, na które tak czekamy. Prosimy Cię o dar rodzicielstwa oraz zgodę i miłość dal całej rodziny. Prosimy również o dar macierzyństwa dla przyjaciółki Moniki. Bardzo czekamy na nasze dzieciątka. Święta Anno módl się za nami.

Św. Anno proszę Cię o zdrową córeczkę, o szczęśliwe macierzyństwo oraz o
opiekę i zdrowie dla Wiktorka.

Św. Anno, prosimy Cię o Twoje czcigodne wstawiennictwo w naszej intencji,
aby Dobry Bóg pobłogosławił naszemu małżeństwu zdrowym potomstwem, na
które tak długo czekamy. Prosimy o dar rodzicielstwa oraz radość, miłość
i zgodę dla całej naszej rodzinki.
Proszę również o dar macierzyństwa dla mojej siostrzyczki Reni, mojej
przyjaciółki Beatki, koleżanek:Ani i Grażynki.Wszystkie czekamy na nasze
maleństwa. Św.Anno módl się za nami.

Proszę o zdrowie i błogoslawieństo dla męża, córek Zuzi i Pauliny, za rodziców i teściów

Proszę o modlitwę: w intencji ś.p. taty Mikołaja oraz wszystkich żyjących członków mojej rodziny.

Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia syna Jacka.

Św. Anno proszę Cię o zdrową córeczkę, o szczęśliwe macierzyństwo oraz o opiekę i zdrowie dla Wiktorka.

Proszę o modlitwę: o ulgę w cierpieniu dla Zofii z Bydgoszczy.

Bardzo proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Magdy i Wojtka - o cud
ocalenia i powrotu.

Za ś.p. męża Mirosława Grzybka
w II rocznicę śmierci.

Proszę o modlitwę o powrot Jana do żony i do rodziny.

W intencji rodziny Ewy i Tomka, by Dobry Bóg obdarzył ich zdrowym potomstwem.

Proszę Cię, o Święta Anno, o Twoją modlitwę za mnie. Jestem sama, a nie chciałabym, żeby było tak zawsze. Módl się o miłość dla mnie, pozwól uwierzyć w szczęście we dwoje i pomóż rozwiązać ten trudny dla mnie problem samotności.

Za siostrę Martynę, aby Dobry i Miłosierny Pan obdarzył ją potrzebnymi jej łaskami oraz pomógł wyrtwać.

Jestem w 7 tygodniu ciąży. Wczoraj dowiedziałam się o istniejącym zagrożeniu poronieniem. Św. Anno proszę o Twoje wstawiennictwo u Boga, aby, jeśli taka Jego wola, utrzymał moje dzieciątko przy życiu i pozwolił mi wydać Je na świat całe i zdrowe.

Proszę o modlitwę w intencji znalezienia przeze mnie dobrej i stałej pracy.
Proszę o dar macierzyństwa, o radośc i miłość, o zgodę w rodzinie. Święta
Anno, wstawiaj się za moją rodziną.

W intencji znalezienia pracy dla zięcia i wnuczki. Patronko przy moim bierzmowaniu, wstaw się proszę u Twego wnuczka Jezusa o pomoc.

Proszę o modlitwę: o potomstwo, o szczęśliwe poczęcie upragnionego maleństwa.

Proszę Św. Annę o modlitwę wstawienniczą w intencji uzdrowienia mojego 5-letniego wnuka Krzysztofa z ciężkiej choroby autyzmu.

Święta Anno, Patronko mojej córki, Anny. Proszę Cię, uproś u Jezusa łaskę nawrócenia dla niej.

Proszę o modlitwę i w intencji mojej o zdrowie, abym mógł z cierpieniem iść za
głosem Chrystusa, za wstawiennictwem świętej Anny. Niech ona umocni mnie w
Chrystusie.

Proszę o modlitwę: w intencji uzdrowienia związku narzeczonych: Marty i
Michała, by mogli być razem znów szczęśliwi!

Proszę o modlitwę: za wstawiennictwem świętej Anny proszę o znalezienie dobrych mężów dla mnie, mojej przyjaciółki i mojej siostry. Panie Boże, prosimy wysłuchaj moich
próśb, św. Anno módl się za nami.

Proszę o uzdrowienie dla mojego taty oraz o zdrowie dla całej rodziny

Gorąco proszę o modlitwę w intencji cudownego uzdrowienia mojego ciężko chorego na raka Taty - Jerzego. Z góry dziękuję za pamięć. Joanna

O zdrowie dla chorej matki Urszuli i błogosławieństwo dla całej rodziny.

Proszę o modlitwę: Za Andrzeja i Anielę o ratunek dla ich małżeństwa.

Proszę o modlitwę: O pozytywną kwalifikację dla nas na rodziców adopcyjnych.

W intencji mojej mamy Marii, aby dobry Bóg pomógł jej wyjść z kryzysu i pokazał jak pięknie można żyć w zdrowiu i spokoju.
O zdrowie dla mojej córeczki Dominiki, męża Andrzeja a także dla mojej babci i cioć, niechaj Pan Jezus zawsze im towarzyszy w każdym dniu ich życia.
Za zmarłą prababcię Anielę i jej zaginionego męża Grzegorza, za zmarłych wujków Andreasa, Floriana, Herberta i Jerzego, za zmarłą ciotki Reginę i Marię, za zmarłego papieża Jana Pawła II i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, nichaj dobry Bóg pozwoli im cieszyć się życiem wiecznym.
O pokój na świecie i za wszyskich ludzi chorych i głodujących, aby pewnego dnia poczuli się naprawdę zdrowi i syci.

Proszę o modlitwę: w intencji rodziny Justyny i Marka, by Dobry Bóg obdarzyl ich zdrowym potomstwem.

Proszę o modlitwę: w intencji Michala, o zdrowie dla niego i spełnienie planów życiowych.

Dziś dostaliśmy adres, na który mają nas eksmitować. Błagam o modlitwę wstawienniczą, abyśmy jakimś "cudem" uniknęli tego. Proszę o modlitwę.

Proszę o modlitwę: o zdrowie dla mojej Mamy i o zdrowie dla mojego męża Piotra, oraz o błogosławieństwo dla naszego małżeństwa, aby DOBRY BÓG obdarował Nas zdrowym potomstwem, na które tak długo czekamy. Proszę o zdrowie dla całej Naszej Rodziny.

Święta Anno, prosimy Cię o dziecko, abyśmy mogli doświadczyć cudu macierzyństwa.

Za wstawiennictwem Św. Anny, babci Jezusa, proszę o modlitwę za moją Kasię, aby wyszła z depresji i łaski dla mojej rodziny. Ojcze, Ty wiesz najlepiej, co mi porzeba. Niech będzie Wola Twoja, Ojcze. Amen.

Proszę o modlitwę: za tragicznie zmarłą Matkę Urszulę Figurniak i o pocieszenie dla nas przygnębionych tą tragedią...

Proszę o modlitwę w intencji dzieci Karoliny i Dawida o dary Ducha św. o radość życia i kroczenie drogą prawdy - prosi mama.

Proszę o modlitwę: o zdrowie dla całej mojej rodziny oraz za zamarłego ojca.

Proszę o modlitwę: za zmarłych Joachima i Walrię, Emila i Wandę oraz teścia Joachima i wujka Józefa.

Proszę o modlitwę: za zmarłych rodziców Krystynę i Tadeusza, i zmarłą siostrę Elżbietę.

Święta Anno, proszę Cię o pomoc. Chciałabym być kochana, kochać i założyć rodzinę. Wstawiaj się za mną u Swego Wnuka Jezusa. Opiekuj się mną. Daj odnaleźć miłość. Agnieszka.

Proszę o modlitwę: o zdrowie i o Boże
błogoslawieństwo dla Aldony, Anety, Bożeny i Marii.

Proszę o modlitwę:w intencji nawrócenia do wiary mojej mamy i zaprzestanie używania języka nienawiści do bliskich Jej osób. Proszą córki.

Błagam Was i z całego serca proszę o modlitwę wstawienniczą za moje małżeństwo. Boże uratuj je!!!

Proszę o modlitwę: o blogosławieństwo i potrzebne łaski na dalszą drogę duszpasterską dla o. Tobiasza OFM z wrocławskiej parafii pw. św Antoniego.

Św. Anno, prosimy Cię o Twoje modlitewne wstawiennictwo w naszej intencji - aby Dobry Bóg zechciał obdarzyć nas potomstwem. Dodaj nam siły i cierpliwości w tym oczekiwaniu. Ewa i Marek.

Prosimy o cudowne uzdrowienie z choroby nowotworowej dla naszej koleżanki Broni. Prosimy Cię, św. Anno, dodaj jej siły, aby mogła walczyć z chorobą. Wyproś za pośrednictwem Maryi łaskę ocalenia.

Proszę o modlitwę: w intencji kuzynki Danuty o siłę w chorobie i łaskę zdrowia.

W intencji naszej rodziny. Aby św. Anna obdarzyła nas dzieckiem w naszym małżeństwie.

Proszę o modlitwę w intencj o łaskę zdrowia dla mojego syna. Gabriela i Zbyszek

Proszę o modlitwę dla mojej kochanej mamusi w dniu jej imienin, o zdrowie i dobrą pracę.

Proszę o modlitwę za zmarłego Jana Tomasiak.

Kochana Matko Maryji, proszę cię i błagam o pomoc Twoją - o uniknięcie eksmisji; o środki
potrzebne na spłatę długów i dobrą pracę dla męża. Św. Anno miej w swej opiece moją rodzinę, abyśmy szczerze potrafili
zawierzyć Bogu. Proszę również o przymnożenie wiary w naszej rodzinie i gorliwość w modlitwie. Weź w swą opiekę rodzinę mojego brata. Proszę o zdrowie dla Doroty. Mateńko ratuj nas. Twoja czcicielka Gabriela z Bytomia.

Proszę o modlitę w intencji zdania egzaminu w sierpniu.

Do św. Anny z prośbą o nawrócenie Cioci Jadwigi i jej rodziny. Za śp. Babcie Franciszke, Dziadków Jana i Alojzego. O wstawiennictwo Matki Najświętszej i Aniołów Stróżów w intrencji Rodziny Krystyny i Wieńczysława.

Za wstawiennictwem Świętej Anny proszę o modlitwę o pomyślne rozwiązanie trudnej dla mnie sprawy uczuciowej.Bóg postawił na
mojej drodzę pewnego człowieka, nie pozwól, żebym go straciła. Święta Anno
daj kochać. Pomóż mi. Aga

Święta Anno, z całego serca dziękuję Ci za wszystkie wysłuchane prośby, a zwłaszcza za to, że mój dobry kolega, który jest żołnierzem, wrócił cały i zdrowy z Afganistanu. Proszę zaś o zdrowie o błogosławieństwo Boże dla całej jego rodziny.

Proszę o modlitwę w intencji mojej przyszlej rodziny, ktorej jeszcze nie posiadam, a o ktorą bardzo zabiegam u Pana Boga. Ufam, że Święta Anna wspomoże mnie w tej mojej litani błagalnej. Za wsparcie duchowe i modlitwę serdeczne Bóg zapłać.
Małgorzata

Proszę o modlitwę: o ponowny dar rodzicielstwa. Aby nasze dziecko, którym nas BÓG zechce obdarzyć było zdrowe. Halina

Bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia małżeństwa moich przyjaciół Uli i Olka.

Moja Mama przechodzi jutro poważną operację. Pragnę, aby wszystko ułożyło się dobrze, aby Mamusia wyzdrowiała i wróciła do nas w pełni zdrowia. Boże, proszę, dopomóż jej! Módlmy się za nią.

W podziękowaniu za wszystkie otrzymane łaski, za moich wspaniałych rodziców i braci oraz rodzinę z obu stron. Proszę o modlitwę za bardzo dzielnego i bliskiego memu sercu
żołnierza, który potrzebuje wielu Łask Bożych i Opieki Matki Bożej w tych
ostatnich dniach pobytu w Afganistanie. Proszę Święta Anno o jego szczęśliwy powrót do domu.

Za Katarzynę i Adama o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Bożą na czas przygotowań przedślubnych, ślubu oraz przyszłego życia małżeńskiego oraz rodziców i naszej rodziny.

Proszę o modlitwę o zdrowie i pomyślne rozwiązanie sprawy w mojej rodzinie,
zrozumienie. Proszę świętą Annę o zmianę sytuacji życiowej, pomyślne rozwiązanie dla bliskiej osoby.

Proszę o modlitwę: o szczęśliwe rozwiązanie dla Anny i opiekę św. Anny w dalszym życiu.

Chciałam bardzo prosić Was o modlitwę za uzdrowienie i ocalenie mojego małżeństwa, mojej rodziny. O uwolnienie mojego męża spod wpływu złego ducha, aby znów zajaśniała miłość Boża w jego sercu.

Błagam o modlitwę, aby mój mąż się nawrócił, zrozumiał, co jest ważne i żeby nasza rodzina ocalała.

Za wszystkich, którzy w tym roku będą uczestniczyli w Święcie Młodzieży, aby sprzyjała im pogoda do modlitwy oraz wspólnego czuwania. Aby nikt nie czuł się samotny. Żeby cała młodzież poczuła w tym czasie bliskość Jezusa.

Proszę o modlitwę w intencji zdrowia, proszę was, bracia, o modlitwę za mnie, aby moja choroba przeszła, bo jest mi z nią bardzo trudno żyć nie tyle fizycznie ale psychcznie.

Bardzo proszę o modlitwę w intencji cudownego uzdrowienia syna Grzegorza z ciężkiej choroby oraz o pomoc w realizacji marzeń uczelnianych.

Bardzo proszę o modlitwę w intencji otrzymania renty dla Aleksandra -Krzysztofa oraz przemianę serca i postępowania jego żony Bożeny.

Bardzo proszę o modlitwę w intencji przywrócenia mojej własnosci oraz o
swiatlo i formę w wyjasnieniu pewnej sprawy. Proszę też o modlitwę w intencji
nawrócenia dla Eugeniusza, Zdzisława, Jerzego, Haliny, Artura, Urszuli, Bogumuly, Stanisławy, Kazimierza, i ich rodzin, by zlo
naprawili i już nigdy nikigo nie skrzywdzili.

Bardzo proszę o modlitwę w intencji uzdrowienia dla Marcina, Grzegorza, Danuty, Aleksandra oraz o pomoc w nauce, egzaminach, w sprawach finansowych, bezpieczeństwa. Jak też w intencji założenia
szczęsliwych rodzin.

W podziękowaniu za otrzymane łaski, za siłę i pomoc w przezwyciężeniu ciężkich doświadczeń życiowych, za męża i synów którzy pomagają dźwigać mi krzyż, który został mi dany do końca moich dni.
Proszę o modlitwę za moją mamę, aby za wstawiennictwem Św. Anny mogła pogodzić się ze swoją chorobą i godnie dotrwać chwili powałania jej przed oblicze Naszego Najlepszego Ojca. Panie Boże, proszę Cię o dar wiary i nadziei, siłę wytrwałość i miłość. Przepraszam za chwile zwątpienia. Z całą ufnością pragnę poddać się Twojej woli, ale bezTwojej, Panie, pomocy nie dam sobie rady. Z całego serca proszę Cię, Święta Anno, o wstawiennictwo dla moich synów i męża, aby ich jutro nie przynosiło im już tylu złych doświadczeń i żeby mieli w sercu miłość i ufność dla Pana Boga.

O szczęśliwy przebieg operacji i za lekarzy operujących.

Za wstawiennictwem Sw. Judy Tadeusza proszę o pomoc w rozwiązaniu i wyjaśnieniu spraw związanych z moim podwójnym obywatelstwem i podwójnym prawem jazdy.

Za wszystkich księży misjonarzy, Panie Jezu, wspieraj ich wysiłek i zaangażowanie w codziennym głoszeniu Ewangielii w odległych krajach. Ochraniaj ich od wszelkiego zła, umacniaj ich wiarę w chwilach trudnych
z a wstawiennictwem św. Wincentego a Paulo proszę o modlitwę za misjonarzy z mojej parafii św. Wincentego a Paulo i za ks. Rafała z Boliwii, ks. Krzysztofa i ks. Radka z Danii. Jezu, doradzaj im swą mądrością. Mateńko, otul ich płaszczem swojej miłości.
Dziękuję, Panie, że sprawiłeś, iż dostrzegam wielkie korzyści z nieustannej modlitwy, gdyż ona jest przyczyną radości, tak ważnej w życiu chrześcijanina. Za wstawiennictwem św. Anny dziękuję Tobie, Jezu, za wszelkie łaski i Twoją miłość, każdy przeżyty dzień.

Proszę o modlitwę za zdrowie moich dzieci i żony.

Proszę o modlitwę dziękczyną w podziękowaniu za opiekę i wstawienictwo Babci Ani za 20 lat pożycia małżeńskiego i 6 lat mojej abstynencji z prośbą o dalszą opiekę.

Proszę o modlitwę do Ducha św. za wstawiennictwem św Anny o wszelkie łaski dla mojego męża i mojej Kasi , aby nigdy się nie poddawali problemom, które niesie dzień, aby zawsze żyli z Chrystusem. A ja za wstawiennictwem św. Anny i Jana Pawła II Wielkiego dziękuje Ci, Boże, za każdy przeżyty dzień z Tobą, za to że jesteś i mnie rozumiesz i kochasz taką jaką jestem. Jezu, ufam Tobie. Amen.

Proszę o modlitwę w intencji mojej rodziny, o rychłe rozwiązanie naszych problemów oraz światłość umysłów. Oby Św. Anna zjednoczyła naszą rodzinę.

Prosimy o modlitwę o dar rodzicielstwa.

Proszę o modlitwę: do Ducha Św. za wstawienictwem św. Anny o łaski
potrzebne do rozwiązania problemów małżenskich, byśmy nigdy nie poddawali się
rospaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą BOŻĄ. Twojej opiece polecamy nasz dom, rodzinę. Spraw, aby nasza miłość w
codziennych trudnościach się wzmocniła i dojrzała, aż minie zły czas. Amen.

Proszę Cię Św. Anno o pomyślne rozwiązanie pewnej sprawy, o której Ty wiesz najlepiej. Tylko w Tobie widzę nadzieję i wiem, że tylko Ty możesz mi pomóc. Święta Anno Kocham Cię!

Proszę o modlitwę o zdrowie dla syna Pawła i całej rodziny.

O opiekę Świętej Rodziny nad Martą i Maćkiem, o sakrament małżeństwa dla nich
o pomyślne rozwiązanie spraw na Uczelni dla Maćka.

Chce podziękować Bogu za to, co robi dla moich dzieci i męża i dla mnie. Chce też prosić o zdrowie dla mojej rodziny i o ochronę przed złymi zasadzkami tego świata dla moich dzieci, męża i mnie. I o bezpieczeństwo
przed napadami dla mojej rodziny.

Proszę o modlitwę: Proszę o pomoc w nauce o Dary Ducha Świętego oraz prosze o pomoc w pewnej intencji Panu Bogu znanej.

Proszę o modlitwę: za Monikę, by powróciła do zdrowia i przezwyciężyła ciężką chorobę nowotworową, by znów mogła żyć dla Boga i w pełni Mu się oddać tak jak marzy na drodze zakonnej, a co uniemożliwiła jej choroba.

W pierwszą rocznicę ślubu, aby Bóg nas wspomógł w naszej miłości i pokorze. W intencji rodziców z podziękowaniem za dobro od nich otrzymane. Monika i Artur.

Za wstawiennictwem św. Katarzyny wyprosić łaski, za pozytywne zdanie matury w 2006 r. przez Katarzynę oraz wszystkich tegorocznych maturzystów oraz w intencji ks. Proboszcza Józefa Dorosza w dniu dzisiejszych jego urodzin wiele łask Bożych i pomocy w dalszym pełnieniu posługi duszpasterskiej.

Proszę o modlitwę w tej intencji: o zbawienie, Miłość, szczęście, błogosławieństwo Boże dla nas, Rodziny, Bliskich, potrzebujących,
odpowiednią Pomoc, o dziewczynę, żonę, życie według Bożego Powołania. Jarek

Błagam gorąco o modlitwę do Pana Jezusa Miłosiernego o zdrowie, łaski, dary i owoce Ducha Świętego dla moich dzieci Aleksandry i Piotra oraz dla ich rodzin, o szczęśliwe rozwiazanie dla mojej córki Aleksandry, która jest w błogosławionym stanie i aby moje dzieci nigdy nie zbłądziły i nie zwątpiły w wierze. Prosi Matka - Maria

O zdrowie dla rodz. Wolny z Bremy.

Prosze o modlitwę o trzeźwość dla Józefa

Proszę o modlitwę: o zdrowie psychiczne i radość. Żebym nie utrudniała życia moim najbliższym

Dziękując za wszystkie otrzymane łaski od Ciebie dobry Boże i przepraszając za wszystkie grzechy przez wstawiennictwo Matki Bożej z głębi mojego serca pokornie proszę pomóż nam w naszych problemach które nas nękają, bo tylko Twoja pomoc rozwiąże wszystkie nasze problemy oddajemy się w Twoje ręce z całą pokorą i ufnością miłosierny Boże, błagam Cię również o jedność, pokój, siły, miłość, zdrowie, wytrwałość i szczęście dla całej mojej rodziny. Otocz opieką wszystkich zmarłych moich przodków i wprowadż ich do Królestwa Twojego Syna a naszego Pana i Zbawiciela uproś dla nich szczęśliwe życie wieczne. Otwórz drzwi nieba wszystkim oczekującym miłosierdzia którzy zakończyli ziemskie pielgrzymowanie. O to prosi twój pokorny syn Artur

Proszę o łaskę zdrowia, o cudowne uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Aliny.