W odpowiednie pola pierwszego modułu należy wpisać dane. Automatycznie pojawią się w drugim module.

 

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych
ul. Klasztorna 6, 47-154 Góra Św. Anny
55 1090 2239
0000 0005 7600 1919
pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy
 
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych
ul. Klasztorna 6, 47-154 Góra Św. Anny
55 1090 2239
0000 0005 7600 1919
pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy