Miejsca święte w Ziemi Jezusa
Sanktuaria adwentowe i bożonarodzeniowe
 

Nazaret - miasto Maryi

Grota Zwiastowania

Kościół Karmienia

Źródło Maryi

Synagoga

„Święty Jan w Górach”

Sanktuarium Dwóch Matek

Betlejem i proroctwa mesjańskie

Najświętsza Dziewica w Betlejem

Bazylika Bożego Narodzenia

Pole Pasterzy

Grota Mleczna

 
Miejsca związane z męką i śmiercią Jezusa
 

Góra Kuszenia

Góra Oliwna

Dominus Flevit - Pan zapłakal

Betania - dom Marii, Marty i Łazarza

Betfage - Niedziela Palmowa

Getsemani - bazylika Konania

Sanktuarium Ubiczowania - Flagelacja

Litostrotos - miejsce sądu Jezus

Droga Krzyżowa

Boży Grób