Święci franciszkańscy wspominani w marcu

2 marca - św. Agnieszki z Pragi, dziewicy

Św. Agnieszka była córką czeskiego księcia Przemysława. Urodziła się w Pradze około roku 1205. Dobrowolnie zrezygnowała z proponowanego jej małżeństwa, ufundowała klasztor dla Sióstr Klarysek w roku 1236 i następnie przez wiele lat wiodła przykładne życie zakonne. Znała osobiście świętą Klarę, od której otrzymała pismo o seraficznej drodze dokonałości. Życie doczesne zakończyła około roku 1280. Papież Jan Paweł II zaliczył ją w poczet świętych w roku 1989.

  • Modlitwa

Boże, Ty przez wyrzeczenie się ziemskich radości na dworze królewskim i pokorne podjęcie krzyża wprowadziłeś świętą Agnieszkę, dziewicę, na drogę doskonałości, spraw za jej przykładem, abyśmy oderwali nasze serca od marności doczesnych i dążyli do osiągnięcia skarbów niebiańskich. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Czytania: 1 P 4,7-11; Ps 34; Mt 16,24-27

24 marca - bł. Dydaka Józefa z Kadyksu, kapłana

Bł. Dydak Józef Lopez Caamano urodził się w roku 1743 w Kadyksie w Hiszpanii. Idąc za głosem powołania postanowił naśladować Chrystusa w Zakonie Kapucynów. Po otrzymaniu święceń kapłańskich przez trzydzieści lat pełnił obowiązki misjonarza i kaznodziei apostolskiego. Przewędrował prawie całą Hiszpanię. Zwano go "drugim świętym Pawłem". Tajemnicą skuteczności jego oddziaływania apostolskiego była modlitwa, kontemplacja i ochocze przyjmowanie cierpienia. Życie doczesne zakończył w roku 1801.

  • Modlitwa

Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Dydaka Józefa wiedzą Świętych i przedziwnie skierowałeś go do pracy nad zbawieniem własnego narodu, daj nam za jego wstawiennictwem łaskę rozeznania tego, co święte i słuszne i dozwól nam głosić wszystkim ludziom niezgłębione bogactwa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Czytania: 2 Tm 2,8-10; 3,10-12; Ps 71; Łk 12,32-34