Święci franciszkańscy wspominani w grudniu

2 grudnia - bł. Rafała Chylińskiego, kapłana

Bł. Rafał urodził się w roku 1694. Po okresie służby wojskowej wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, w którym w roku 1717 otrzymał święcenia kapłańskie. Pełnił posługę kapłańską w wielu klasztorach. Z miłością Boga łączył heroiczne oddanie się w służbie ubogim, chorym i cierpiącym. Zmarł w Łagiewnikach koło Łodzi drugiego grudnia 1741 roku.

  • Modlitwa

Boże, Ty dałeś błogosławionemu Rafałowi Chylińskiemu, kapłanowi, łaskę naśladowania Chrystusa pokornego i ubogiego oraz niesienia pomocy potrzebującym i chorym w duchu ewangelicznej miłości; spraw, abyśmy za jego przykładem pełnili dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia i zasłużyli na przyjęcie do grona błogosławionych w Twoim królestwie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: 1 Kor 12,31-13,13; Ps 112; Mt 25,31-46

8 grudnia - Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny,
głównej Patronki i Królowej całego Zakonu Serafickiego

Bóg wybrawszy od wieków Maryję na Matkę swojego Syna, zachował Ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski. Dzięki temu Maryja stała się godnym przybytkiem Wcielonego Słowa. Dziękując Bogu za wyjątkowy przywilej udzielony Maryi, wypraszamy sobie łaskę do zwalczania grzechu. Święto Niepokalanego Poczęcia obchodzono na Wschodzie już w VIII wieku. W wieku IX przeszło ono na Zachód. W Polsce przyjęło się w wieku XIV. 8 grudnia 1954 roku papież Pius IX ściśle określił i podał do wierzenia prawdę o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Dziewicy jako dogmat wiary.

  • Modlitwa

Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania: Rdz 3,9-15; Ps 98; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,26-38